Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2015

natchnienie
10:39
Reposted fromtfu tfu
natchnienie
10:39
Reposted fromtfu tfu
Sponsored post
feedback2020-admin
20:51

March 10 2015

natchnienie
21:39
0382 a400 500

February 13 2015

natchnienie
21:15
1304 4a7c 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaSmerfMaruda SmerfMaruda

February 11 2015

20:21
5357 ea54 500
Reposted fromargents argents
natchnienie
20:13
5678 0c04 500
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan

February 09 2015

18:52

7 filarów odporności psychicznej

Ważny jest każdy filar, ale jeżeli uda się wam umocnić jeden lub dwa z nich, już możecie odczuć ulgę. „Całościową ochronę” tworzy jednak siedem filarów. Dopiero na nich wszystkich opiera się dach, pod którym schronicie się zarówno przed lekką mrzawką, jak i przed gradem.

1. filar: Optymizm

Optymizm jest podstawą pokonywania wszelkich kryzysówi konfliktów. To wiara, że na dłuższą metę życie przynosi więcej dobrego niż złego, że kryzysy są ograniczone w czasie i można je przezwyciężyć, i że możemy mieć wpływ na wszystko, co przytrafia nam się w życiu. Optymizmu można się nauczyć – dotyczy to nawet zatwardziałych czarnowidzów.

2. filar: Akceptacja

W przezwyciężeniu kryzysu pomaga zaakceptowanie tego, co się stało. Tak, ktoś mnie opuścił. Tak, straciłem pracę. Tak, głęboko zraniłam ukochanego człowieka. Dopiero gdy staniemy oko w oko z bolesnymi faktami i je uznamy, otwiera się droga dla kolejnych kroków.

3. filar: Poszukiwanie rozwiązań

Optymizm i akceptacja to wstęp do dalszych działań: Jakie są możliwe rozwiązania obecnego konfliktu? Jak (znów) zdobyć kontrolę nad swoim życiem? Czego oczekuję? Jakie są moje cele? Jak sobie radzę ze stresem towarzyszącym kryzysom?

4. filar: Porzucenie roli ofiary

Gdy życiowe burze niemal nas powaliły, niezwykle kuszące jest przyjęcie roli ofiary. „Nie lękajcie się jednak”. Kiedyś nadejdzie czas, żeby odwołać się do swoich mocnych stron, odpowiednio zinterpretować rzeczywistość i znowu stanąć na nogi – jak wańka-wstańka. Niezależnie od tego, jak silnie się ją popycha, mimo że się chwieje, nie przewraca się. Przez pewien czas zatacza się, szukając równowagi, ale w końcu ją osiąga. To symbol odporności psychicznej.

5. filar: Świadomość odpowiedzialności

Jeżeli coś zupełnie się nie udało, często czujemy się winni, nawet gdy nie mieliśmy na to wpływu, albo przeciwnie – przypisujemy innym winę za coś, za co sami powinniśmy ponosić odpowiedzialności. Zachowanie osoby odpornej psychicznie charakteryzuje się zarówno dojrzałością i świadomością odpowiedzialności za własne postępowanie, jak i postanowieniem, by nie stawać się kozłem ofiarnym.

6. filar: Budowanie kontaktów

Radość dzielona z drugą osobą to podwójna radość, dzielone z kimś cierpienie to połowa cierpienia. Łatwiej jest znieść kryzysy w życiu zawodowym czy prywatnym, gdy mamy przyjaciół, którzy nas wysłuchają, wesprą, udzielą nam rad. Stabilne i ożywione kontakty towarzyskie umacniają odporność psychiczną.

7. filar: Planowanie przyszłości

Ten filar obejmuje solidne i rozważne planowanie przyszłości. Zaliczają się do tego również nasze wysiłki, aby dzięki dobremu przygotowaniu chronić się przed przyszłymi, zmiennymi kolejami losu. Przezorność oznacza też przewidywanie różnych sytuacji i projektowanie wizji. Możliwość wyboru pozwala zachować elastyczność i zdolność do działania, nawet gdy wszystko wali się nam na głowę.

Reposted fromkonrad konrad viasarkastyczna sarkastyczna

February 02 2015

natchnienie
19:14
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viaextract extract

January 29 2015

natchnienie
10:13
4259 2ca2
Reposted fromTimeForBrain TimeForBrain viaprimose primose

January 28 2015

10:28
2550 ba63
Reposted fromsunlight sunlight vianienasycenie nienasycenie

January 27 2015

13:26
natchnienie
13:10
5656 0231
Reposted fromcalifornia-love california-love
natchnienie
13:07
7356 8aab

January 02 2015

20:47
8493 5110
Reposted fromzanetaqueell zanetaqueell

January 01 2015

natchnienie
21:52
6279 2969
Reposted fromrol rol viajointskurwysyn jointskurwysyn
natchnienie
21:50

December 31 2014

natchnienie
10:30
5831 8922
Reposted fromretaliate retaliate viafuck-off fuck-off

December 23 2014

22:39
8468 db9f 500
Reposted frommrautyna mrautyna viaextract extract
natchnienie
22:37
2805 b2fb
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda
natchnienie
22:24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...